|GRANTWAY
EN

Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere

NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING

Share
Favorite
Feedback
Summary
-
10 April 2024
NOK301,000
-
-
Individuals
Norway
Arts, Culture and Heritage
Overview

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversettere for at de skal kunne arbeide med tidkrevende sakprosaprosjekter. Det deles ut ett stipend i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Arbeidsstipendet er på 301 000 kroner (2023).

Eligibility

Hvem kan søke?

  • Arbeidsstipendet gis til deg som er frilandsoversetter og arbeider med oversettelser til en eller flere sakprosautgivelser. Stipendperioden regnes fra det tidspunktet du får tildelt stipend.
  • Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO. Hvis du blir tildelt stipend kreves det at du er frilans minst 50 % av arbeidstiden i perioden du jobber med prosjektet.
  • For å komme i betraktning til stipendet bør du være en merittert sakprosaoversetter. Du må derfor ha oversatt minst 100 sider (eller 200 000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosa for å kvalifisere som søker.

Hvis du ikke har oversatt en bok, godkjenner vi også oversettelse av artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10 000 tegn med mellomrom). Utgivelsene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.

Til høyre på siden finner du stipendets grunnlagsdokumenter. Les disse nøye før du søker. Her står det blant annet at du kun kan motta arbeidsstipend én gang til samme prosjekt og at det bare er norsk- og samiskspråklige prosjekter som støttes

Hvordan søker jeg?

  • Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side. Hvis du tidligere har søkt om medlemskap eller stipend har du allerede en bruker i Min side. Har du glemt brukernavn eller passord, kan du få dette tilsendt. Det får du ved å trykke på «Min side» øverst til høyre på nettsiden, velge «Logg inn» og så trykke på «Glemt passordet ditt?» under innloggingsfeltet. Dersom du har endret e-postadresse, kan du kontakte administrasjonen på stipend@nffo.no.
  • I tillegg til søknadsskjemaet skal du sende inn en prosjektbeskrivelse på rundt 4 sider, og eventuelt en tentativ innholdsfortegnelse til bokprosjektet.
  • Søker du støtte til din første sakprosaoversettelse, må du legge ved en prøveoversettelse. Denne skal være på 1-3 sider og bør være et utdrag fra prosjektet du søker støtte til.
Learn more or apply
All information about this funding has been collected from and belongs to the funding organization
21 July 2023