|GRANTWAY
EN

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Klimatilskudd

Share
Favorite
Feedback
Summary
-
Rolling deadline
NOK10,000
-
-
Individuals
Norway
Transport, Infrastructure and ICT
Overview

Om få år skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon og begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Ladeinfrastruktur dekkes ikke av denne ordningen.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Ordningen gjelder for privatpersoner som har behov for å lade profesjonelle kjøretøy, og vi stiller krav om at søker dokumenterer dette.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn ved ferdigmelding.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.
Eligibility
 • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.
 • Privatpersoner, og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
Learn more or apply
All information about this funding has been collected from and belongs to the funding organization
20 April 2023